2009 yılı mart ayında Küçükçekmece’den İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Gökhan Gümüşdağ, 2013 yılı temmuz ayına kadar ki görev sürecinde önergeyi İl Genel Meclisi’nin gündemine getirdi. İstanbul’un ve bilhassa Küçükçekmece’nin sorun ve eksiklerini yerinde tespit eden, aynı zamanda bu sorunların giderilmesi için çözüm yollarını zorlayan ve takipçisi olan Gökhan Gümüşdağ, bir çok konunun çözüme ulaşmasını sağladı. Eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma birçok önemli konuda Gökhan Gümüşdağ tarafından tespit edilen sorunlardan bazıları.

 • Engelleri kaldıralım, Engellilerin METROBÜS istasyonlarına giriş ve çıkış kolaylaştırmak için, istasyon üst geçitlerine, dıştan takmalı asansör takılması hakkında.
 • İSPARK tarafından engellilerden alınmakta olan otopark ücretlerinin kaldırılması.
 • Tarihi Mısır Çarşısı’nda, esnaf tarafından kontrolsüz klima, baca ve çeşitli Writemypaperz.com – Edit my paper service kabloların tarihi yapının zarar görmesi, görüntü kirliliği oluşturması ve can güvenliğini tehlikeye atması durumuna müdahale edilmesi.
 • Küçükçekmece, Eşref Bitlis Lisesi’nin öğrencilerine daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet verebilmesi için ihtiyaç ve eksiklerinin tamamlanması.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentin en nadide kamu arazilerini bünyesindeki İSPARK şirketi altında otopark olarak işletmesini ve elde edilen geliri kendi uhdesini kullanıyor olmasının yasal dayanağının araştırılması.
 • Küçükçekmece Gölü’nü denize bağlayan kanalın üzerinde yer alan ve Küçükçekmece’den E-5’e geçişi sağlayan köprünün genişletme çalışması esnasında köprüyle hiçbir teması kalmayan taşıyıcı direkleri göl içerisinde bırakılmıştır. Hem gölün ekolojik dengesini bozan hem de deniz ulaşımında tehlike oluşturan bu çalışmanın derhal sağlıklı bir neticeye ulaştırılması.
 • Minaresi olmayan Küçükçekmece İlçesi Kanarya Mahallesi Yunus Emre Camii’ne gerekli tespitlerin akabinde minare yapılması.
 • Küçükçekmece ilçesindeki İTO (İstanbul Ticaret Odası) İlköğretim Okulu’nun spor salonu ihtiyacının sponsor kurum tarafından karşılanması için İTO’ya talep yazısının yazılması.
 • Kamu personelinin vatandaşlara karşı hoşgörülü ve nazik olmaları gerektiği bilincinin aşılanması.
 • Küçükçekmece ilçesinde bulunan Ayamama Deresi’nin taşması sonucu meydana basics gelen sel felaketinde sular altında kamış olan Nasrettin Hoca İlk Öğretim Okulu’nun öğrencilerine daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet verebilmesi için ihtiyaç ve eksiklerinin tamamlanması.
 • Küçükçekmece ilçesinde bulunan Ayamama Deresi’nin taşması sonucu hayatını kaybedenlerin geride kalan aile fertlerin gerekli araştırma ve değerlendirmelere istinaden ayni ve nakdi yardım yapılması.
 • KÜÇÜKÇEKMECE Kaya Sebati Tuncay İlköğretim Okulu’nun öğrencilerine daha iyi hizmet vermesi için eksiklerinin giderilmesi.
 • Ülkemizde görülmeye başlanan ‘Domuz Gribi’ hakkında toplu kullanım alanlarında vatandaşların korunma ve tedaviye yönelik izleyici yolları açıklayıcı afiş ve posterlerin asılması. Ayrıca acil müdahale edecek kurumlarım belirlenerek yine bu kurumlar hakkında vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
 • Küçükçekmece ilçesinde bulunan TOKİ 2 İlköğretim Okulu’nda her hangi bir spor salonu bulunmamasından dolayısı öğrencilerin bilhassa kış aylarında spor faaliyetlerinden mahrum kalması durumunun okula bir spor salonu kazandırılması suretiyle çözülmesi.
 • Boğaz köprülerimizden birincisi genel bir isimle ‘1. Boğaz Köprüsü’ olarak ifade edilmekte ve bu haliyle isimsiz gibi durmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ilke ve devrimleriyle kıtalar ve uygarlıklar arasında medeniyet zincirini oluşturan tek lider Ulu Önderimiz ‘Mustafa Kemal ATATÜRK’ün adının 1. Boğaz Köprüsü’ne verilmesi.
 • İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim – öğretim döneminde başka okullara tayin edilmesinden dolayı yaşanan aksaklık.
 • Eğlence sektöründe hizmet veren lunaparklar da ki araçların denetim ve kontrolden yoksun olarak hizmet veriyor olması ve vatandaşların can güvenliğinin hiçe sayılmasının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
 • Küçükçekmece ilçesinin en büyük kapasiteli okullarından biri olan ve 2 ana binadan oluşan Dr. Hulusi Behçet İlköğretim Okulu’nun 1 adet projektör ihtiyacının karşılanması.
 • İlk ve orta öğretim kurumlarında su, elektrik ve ısı tasarrufu konusunda gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması.
 • Atatürk Hava Alanı’nı çevreleyen duvarlar, kullanıcıların güvenliği açısından yeterli olmadığından, daha güvenilir bir hale kavuşturulması için gereğinin yapılması.
 • Vatandaşların ‘Domuz Gribi’ salgınından korunması amacıyla kamu kurumları ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak tek kullanımlık maskelerin dağıtılması.
 • Halkalı – Sirkeci banliyö trenlerinde görev yapan ve vatandaşlarımız açısından güvenlik tehdidi oluşturan silahlı güvenlik görevlilerin kaldırılması.
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi’ne sahip olan emsalleriyle kıyasladığında eğitimi ve fiziksel koşulları itibariyle eksiksiz olan İMKB Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu’nun takdir belgesiyle onurlandırılarak takdir belgesi verilmesi ve diğer okulların aynı seviyeye gelmesi için teşvik edilmesi.
 • Şehir şebekesine bağlı olan ve nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde yangın durumunda acil kullanılması üzerine konumlandırılan hidratların aktifliği ve kullanılabilir durumunun araştırılması.
 • İSPARK tarafından engellilerden alınan otopark ücretlerinin kaldırılması.
 • Yaşanan üzücü sel felaketlerinin tekrarının yaşanmaması için dere taşkın sınırlarının genişletilmesi.
 • Küçükçekmece ilçesindeki Kaya Sebati Tuncay İlköğretim Okulu’nun öğrencilere daha kaliteli hizmet verebilmesi için eskiyen ve hizmet veremez haldeki araç ve gereçlerinin yenilenmesi.
 • Küçükçekmece, Teyfikbey Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 43 yıldan bu yana sporcu yetiştirmekte olan, ancak kendine ait bir spor sahası olmayan Filiz Spor Kulübü’ne, İl Özel İdaresi bünyesindeki 11728 paftalı veya spor kulübü yakınlarındaki başka bir arsanın tahsis edilerek, spor sahası olarak hizmet vermesinin sağlanması.
 • Tarihi Sultanahmet Camisi’ndeki hiçbir tarihi eser değeri bulunmayan, yaklaşık 1 ton ağırlığında olan avizenin, caminin kubbesi üzerinde büyük bir yük oluşturarak tarihi dokuyu tehdit eden 300 den fazla halatla bağlanarak tarihi güzelliği gölgeleyen avizenin oluşturduğu olumsuzlukların alternatif çözüm yollarıyla giderilmesi.
 • Topkapı Surları’nın bitişiğinde yer alan, işlevsel hiçbir özelliği bulunmayan, tarihi yapıyı ve turizmi gölgeleyen hurda araç garajının şehir dışına taşınması için gerekli bildirimlerin yapılması.
 • İnsan sağlığı açısından ciddi tehlike arz eden Salvonevya ve Lizterya bakterilerinin en kolay ürediği besin olan kıymanın korunması, saklanması ve sunulması konularında güçlü bir denetim mekanizmasının oluşturulması.
 • İstanbul Boğazı (Özellikle boğazın daraldığı Eminönü – Sarıyer kısmındaki) kordon boyunca rast gele parkeden yat ve teknelerin görüntü kirliliği oluşturmasının ve yük gemileri açısından da tehlike arz ediyor olması.
 • Daha önce İstanbul Denizcilik İşletmesi’ne ait olan, Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılması gündeme selen Savarona gemisinin İl Özel İdaresi bünyesine katılması ve müze yapılarak bu tarihi değerin korunması aynı zamanda işletilerek kurumumuza gelir getirmesi sağlanması.
 • İl Özel İdaresi’ne ait mülklerin emsallerinin altında kiralanmasından dolayı kurumun ettiği zararın, mülk değerlerinin güncel rayiç bedelleri üzerinden kiraya verilerek ortadan kaldırılması.
 • Toplumsal Hafıza’ isimli insanları taraflı yönlendirme amaçlı ücretsiz dağıtılan yayın organının yasal olup olmadığı konusunun araştırılması.
 • Darülaceze Kurumu’nun amacından uzak ve sorumsuzca yönetildiği, konumu itibariyle de amacına hizmet etmediği derhal hastaların gerçek anlamda rehabilite edilebileceği ve sosyal imkanların da yeterince sunulacağı farklı bir yere taşınması, mevcut yere de bir devlet üniversitesi kurulması.
 • Türkiye adeta bir anıt ağaç müzesidir. İnsan ve doğanın tarihine tanıklık eden bu “yeşil devler” in yok olmaması için hızlı ve geniş çaplı çalışmalara acil olarak başlanması.
 • Küçükçekmece ilçesinde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Camii’nin, olası bir depremde can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için, gerekli araştırma ve tespitler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışmalarının yapılması.
 • 4 tekerlekli ve plakasız olarak İstanbul trafiğinde trafik kurallarını hiçe sayarak seyreden ve tehlike arz eden araçların trafikten men edilmesi için gereğinin yapılması.
 • İstanbul’un mega projesi olarak görülen Marmaray projesinin uygulayıcı firma tarafından tek taraflı fesh edilmesi konusunda proje sorumlularının ve ilgili kurumların kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapması.
 • Yıkılmaya yüz tutan ve duvarlarında yaklaşık 2cm’lik çatlaklar oluşan Küçükçekmece ilçesi Kanarya
  Mahallesi’ndeki İstanbul Ticaret Odası ilköğretim Okulu’nun güçlendirme çalışmalarının yapılması.
 • İstanbul sınırları içerisinde gelişigüzel hizmet veren benzin istasyonlarının, açılmasında yeni düzen
  leme ve standartlar getirilerek şehir merkezlerindeki bu tehlikenin önüne geçilmesi.
 • Marmaray Projesi kapsamında yenilenmekte olan Sirkeci – Halkalı tren hattına ilave olarak Altınşehir, Boğazköy ve Isparta kule istasyonlarının da eklenmesi konusunu araştırılması ve uygun bulunması
  durumunda, bu istasyonların yeni planlara ilave edilmesi için ilgili kuruma görüş bildirilmesinin
  sağlanması.
 • Vatandaşın araçlarının çekilmesi ve bu yolla çeşitli dernek ve vakıf makbuzları kullanılarak vatandaştan, çekme parası adı altında tahsilat yapılmasında, hukuki dayanağının araştırılması, tahsilat işlemlerinde kimlerin yetkili olabileceğinin açıklığa çıkarılması ve tarifelerinin belirlenmesi.
 • Küçükçekmece ilçesindeki Halkalı Gümrüğü’nün fiziksel durumunun analiz edilmesi ve ilçeye ekonomik katkısı olmayan bu gümrüğün şehir merkezi dışına alınması için bir raporun hazırlanarak gerekli kuruluşlara bu konu hakkında bilgi verilmesi.
 • Büyük binalarda çıkan yangınlarda mahsur kalan vatandaşlarının canlarının kurtarılması konusunda itfaiyenin yetersiz kaldığı, gerekli teçhizat ve kurtarma ekibi desteğinin sağlanması.
 • İstanbul da son 5-10 yıl arasında kurulan yeni mezarların ağaçlandırılmasının sağlanması konusunda
  ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapılması.
 • İstanbul’da köprü geçişlerinde kullanılan HGS’nin yaydığı frekansların insan sağlığına olan olumsuz etkinlerinin araştırılması.
 • THY (Türk Hava Yolları)’nin Ataköy toplu konutlarına yaklaşık 300 metre mesafede inşa etmekte olduğu yakıt tanklarının yaratacağı tehlikenin araştırılması.
 • Florya Atatürk Ormanı ile ilgili yapılan plan tadilatları hakkındaki iddiaların cevaplandırılması, yapılan tadilatın hukuki gerekçelerinin araştırılması.
 • E-6 karayolunun İstanbul sınırları içerisinde kalan Silivri’ye ulaşımının ücretsiz olması talebinin değerlendirilmesi ve uygun görülmesi durumunda Karayolları’na bildirilmesi.
 • Yeni güçlendirmeden çıkmış ilköğretim okullarında, kullanılan kalitesiz malzeme ve işçilikten kaynaklanan kusurların nedeni ile çeşitli hasarların ortaya çıkması, tadilatı yapılan binaların teslim alınması prosedürü ve müteahhitte uygulanan gecikme cezalarının yetersiz olması.
 • Öncelikli fırın ve daha sonrada pastane ve lokantaların üretim şartlarının denetlenmesi ve yeterliliğe sahip olanlara yetkili kurumlarca ‘Hijyen Bayrağı’ verilerek sağlıklı tüketim için vatandaşların denetimli yerleri tercih etmesinin sağlanması.
 • Boğaz Köprüsü’ndeki intihat teşebbüslerinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
 • Küçükçekmece’deki Ayamama Deresi üzerinde bulunan ve sel felaketinde hasar gören Papaz Köprüsü’nün onarılması.
 • Küçükçekmece ilçesindeki Halkalı Gümrüğü’nün fiziksel durumunun analiz edilmesi ve ilçeye ekonomik katkısı olmayan bu gümrüğün şehir mekezi dışına alınması için bir raporun hazırlanarak gerekli kuruluşlara bu konu hakkında bilgi verilmesi.
 • Önünden Ayamama Deresi geçen 212 Alışveriş Merkezi’nin daha önce yaşanan sel felaketinin tekrar etmesi durumunda vatandaşların can ve mal kaybına uramaması için aldığı tedbir ve eylem planının tespit edilmesi, böyle bir planı yoksa projelendirilmesi aksi takdirde kapatılması.
 • Fatih ilçesi Sultanahmet semti Kadırga Limanı Caddesi’nde bulunan tarihi Sübyan Mektebi’nin korunması, onarılması ve restorasyonu hususunda gereğinin yapılması.
 • Devlet hastanelerinin randevu telefonları mesai saatleri içerisinde değil, sadece gece 01.00 – 03.00 arası hizmet vermektedir. Sağlık sistemini ulaşılmaz hale getiren bu telefon düzenin normalleşmesinin sağlanması.
 • İstanbul genelinde ilköğretim ve liselerde öğrenim görmekte olan fiziksel engelli öğrencilerimizin okul ve sınıf girişlerinde, lavoba, spor ve gösteri salonları gibi noktalara, fiziki koşulları nediyle çektikleri güçlüklerin kolaylaşması için gerekli önlemlerin alınması.
 • Konum ve donanım itibariyle İGDAŞ, İSKİ, PTT ve BEDAŞ gibi kurumların vezne açmasının mümkün ve ihtiyaç olduğu Gültepe Mahalle Muhtarlığı’na veznelerin açılması için gerekli tespitler yapıldıktan sonra ilgili kurumlara talep yazısı yazılması.
 • Ülkemizdeki öğrencilerin farklı kurumlarda gördükleri anaokulu, ilköğretim ve lise eğitimlerini, kampüs sistemiyle aynı çatı altında görmelerini sağlayarak, eğitim adaptasyon, motivasyon ve başarının arttırılmasının sağlanması.
 • Tüm engelli vatandaşlarımıza raporlarıyla talepleri doğrultusunda maddi durumları sorgulanmaksızın tekerlekli sandalye verilmesi.
 • Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi’ndeki Atatürk İlköğretim Okulu önündeki yaya geçidinin eskiyen şeritlerinin yenilenmesi ve yetersiz kalan şeritlerin trafik ışıklarıyla desteklenmesi.
 • Küçükçekmece İnönü Mahallesi’n de bulunan Dr. Hulusi Behçet İlköğretim Okulu’nun güvenlik ve ses sistemi ile ilgili eksiklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunulması için giderilmesi.
 • Küçükçekmece ilçesinin birbirine yakın konumda bulunan Mehmet Akif ve Atatürk mahalleleri yoğun nüfusa sahiptir ve nüfusun ihtiyacını karşılayacak lise bulunmamaktadır. Mahallelilerin lise ihtiyaçlarının acil olarak karşılanması.
 • Birçok yabancı tırın da giriş yaptığı Halkalı Gümrüğü güzergahındaki istikamet tabelalarında sadece Türkçe olarak yazıyor olması yetersiz kaldığından tabelalara İngilizce olarak da gümrük yazılması hususunda gereğinin yapılması.
 • İstanbul’da bulunan binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunun tespit edilmesi ve envanterinin oluşturulması.
 • İstanbul’daki yeşil alanların sulanması amacıyla kullanılan fıskiyeler yanlış konumlandırıldığından suyun yeşil alan yerine asfaltlara akması ve bundan dolayı oluşan hem su
  israfının hem de kayganlaşan zemin sebebiyle meydana gelebilecek trafik kazası durumunun ivedilikle çözülmesi için ilgili kurumların harekete geçirilmesi.
 • İstanbul’da ihtiyacın fazlasında trafik ışıklandırılması yapılış olması ve bunun hem elektrik tüketiminiarttırıp hem de trafiği yavaşlatması hususunun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve analiz edilerek uygulanması.
 • Elektromanyetik kirliliğin en aza indirgenmesi için vericilerin Büyükçekmece ilçesinde yapımı tamamlanan kuleye aktarılması.
 • Sultanahmet’te bulunan ve kaderine terk edildiğinden hem kötü niyetle kullanılmakta olan hem de yok olmaya mahkum bırakılan tarihi Çardaklı Hamamı’nın korunması ve yok olmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
 • 2010 Avrupa Kültür Ajansı’nın, Topkapı Sarayı Müzesi’nin 2008 ve 2009 yılları arasında güvenlik ve temizliğine ayırdığı bütçesindeki, büyük rakamsal farklılığın sebep ve detaylarının açıklanması.
 • Küçükçekmece Belediyesi tarafından %70 – 400 arası yapılan emlak vergisi artışı, oran belirleme komisyonunda bulunan Milli Emlak, Ticaret Odası ve belediye eksperleri tarafından, hangi haklı gerekçeler ile uygun görüldüğünün araştırılması.
 • Günde 1 milyon kişinin taşındığı şehir içi otobüslerde ki vatandaşlarımızın, olası bir kaza durumun da sigorta güvencesi olup oladığının, varsa sigorta şartlarının neler olduğu ve sigortalamanın hangi tarihten itibaren başladığının ilgili kurum tarafından açıklığa kavuşturularak, yolcuların hayatlarının güvence altına alınması.
 • Sirkeci – Halkalı tren güzergahının Komisyondan geçip, meclisin kabulü yapılan akülü tekerlekli sandalyelerin, engelli vatandaşlarımıza teslimatının uzun süredir yapılmamış olması, en kısa sürede teslimatların gerçekleştirilmesi.
 • Üsküdar vapur iskelesinin yanında bulunan Şemsi Ahmet Paşa Cami önündeki bulunan ve bakımsızlıktan dolayı hem vatandaşlar açısından hayati tehlike hem de yabancı
  turistler nazarında kötü bir imaj oluşturan korkulukların yenilenmesi için ilgili kurumların bilgilendirilmesi.
 • Metrobüs duraklarının birçoğuna engelli rampası yapılmamış, yapılanlar da fiziksel olarak yetersiz kalmıştır. Engelli vatandaşlarımızın önündeki bu sorunun kaldırılması için metrobüs duraklarına dıştan takmalı asansör uygulanması.
 • İstanbul merkezli yayın yapan yayın kuruluşlarında denetimsiz ve yanıltıcı olarak yapılan ilaç ve bitkisel içerikli olduğu öne sürülen ve insan sağlığını tehdit edici unsur taşıyan ürünlerin satılmasının önüne geçilmesi.
 • Deniz ulaşımında önemli bir ‘fener’ görevi gören tarihi Kız Kulesi, görevini yapamamakla birlikte mevcut durumuyla tehlike arz etmektedir. Mevcutta hala fonksiyonel görevi
 • olan fenerin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için ilgili kurumların harekete geçirilmesi.
 • Küçükçekmece, Teyfikbey Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 43 yıldan bu yana sporcu yetiştirmekte olan, ancak kendine ait bir spor sahası olmayan Filiz Spor Kulübü’ne, İl Özel İdaresi bünyesindeki 11728 paftalı veya spor kulübü yakınlarındaki başka bir arsanın tahsis edilerek, spor sahası olarak hizmet vermesinin sağlanması.
 • Florya Atatürk Köşkü’nün restore edilmesi.
 • İstanbul ili sınırlarının buluna kamu arazilerinin, yeni evrensel imar kriterleri belirlenene kadar, her geçen gün ciddi kayıplar verdiğimiz çevre ve insan sağlığının korunabilmesi için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar parselasyonuna kapatılması.
 • Boğaz köprüsünden KGS ile geçiş yapan İstanbulluların kartlarındaki kredileri ni kontrol etme ve yükleme yapma imkanlarının yetersizliği sorununun, alternatiflerin arttırılması yoluyla çözülmesi.
 • İstanbul’da yanlış yere park eden araçların çekilmesi konusunda kimlerin yetkili olduğu, araçların çekildiği yerlerde neden çok yüksek bedellerde otopark ücreti alındığı, çekilen araçların İSPARK otoparklarına çekilmesi konusunun değerlendirilmesi.
 • Yoğun bir nüfusa sahip Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nin tek sağlık ocağının olması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir sağlık ocağı daha açılarak giderilmesi.
 • Küçükçekmece ilçesindeki eski lastik fabrikasının ilgililerinden izin almak veya kamulaştırmak suretiyle onarılıp, restore edilerek, müzeye çevrilmesi.
 • İstanbul merkezli yayın yapan yayın kuruluşlarında denetimsiz ve yanıltıcı olarak yapılan ilaç ve bitkisel içerikli olduğu öne sürülen ve insan sağlığını tehdit edici unsur taşıyan ürünlerin satılmasının önüne geçilmesi.
 • İstanbul’da yanlış yere park eden araçların çekilmesi konusunda kimlerin yetkili olduğu, araçların çekildiği yerlerde neden çok yüksek bedellerde otopark ücreti alındığı, çekilen araçların İSPARK otoparklarına çekilmesi konusunun değerlendirilmesi.
 • Başakşehir ilçesinde buluna bir Doğalgaz Elektrik santralinin yarattığı tehlikenin araştırılması.
 • İnsan sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına neden olan kaçak ve sahte ürünlerin tüm alanlarda satışının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
 • Seyrantepe’deki stadyumun otoparkının yeterizliği yüzünden araçlarını E-6 üzerine park edip, stada E-6’dan karşıya geçerek ulaşmasından kaynaklanan tehlikenin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.
 • İl Özel İdaresi tarafından yeni yapılan İstanbul Küçükçekmece Marmara Lisesi’nin okulun eksik ve hatalı kısımlarının değerlendirilerek, çözüme ulaştırılması.
 • Elektrik trafolarının üzerine konulan cep telefonu vericilerinin insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkinlerinin araştırılması ve kamu mülkiyeti olan bu trafolara özel GSM
  operatörlerinin, koydukları vericiler için kira ödeyip ödemediği konularının araştırılması.
 • İstanbul Küçükçekmece de terör eylemi sonucu araçları yakılan Fevzi Karataş isimli vatandaşımızın zararlarının karşılanması. Vatandaşın araçlarının çekilmesi ve bu yolla çeşitli dernek ve vakıf makbuzları kullanılarak vatandaştan, çekme parası adı altında tahsilat yapılmasında, hukuki dayanağının araştırılması, tahsilat işlemlerinde kimlerin yetkili olabileceğinin açıklığa çıkarılması ve tarifelerinin belirlenmesi.
 • Florya’daki Akvaryum Alışveriş Merkezi’ne vatandaşlar tren istasyonunun raylarından geçerek, tren yayları ile yol arasında olması gereken ancak yıkılmış vaziyetteki koruma
  duvarının üzerinden atlayarak ulaşmakta, canlarını tehlikeye atmaktadırlar. Gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması hususun da ilgili kurumların bilgilendirilmesi.
 • İstanbul’da ihtiyacın fazlasında trafik ışıklandırılması yapılış olması ve bunun hem elektrik tüketimini arttırıp hem de trafiği yavaşlatması hususunun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve analiz edilerek uygulanması.
 • Tarihi Mısır Çarşısı’nda, esnaf tarafından kontrolsüz klima, baca ve çeşitli kabloların tarihi yapının zarar görmesi, görüntü kirliliği oluşturması ve can güvenliğini tehlikeye atması
  durumuna müdahele edilmesi.
 • İstanbul ili sınırlarının buluna kamu arazilerinin, yeni evrensel imar kriterleri belirlenene kadar, her geçen gün ciddi kayıplar verdiğimiz çevre ve insan sağlığının korunabilmesi için büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar parselasyonuna kapatılması.
 • Tarihi 1891’e kadar uzanan ve yaşayan bir müze konumunda, tarım eğitiminde bir çınar niteliğinde olan, SİT alanı içinde ki binaları eski eser olarak korunmakta olan Küçükçekmece Halkalı Ziraat Mektebi’nin korunmaya alınması.
 • Darülaceze’ye kabul şartlarının daha kolay ve esnek hale getirilerek ‘sosyal devlet’ ilkesine daha fazla hizmet edilebilmesi.
 • İstanbul iline bulunan ilköğretim okulları öğrencilerine çevre bilincinin kazandırılması için eğitimler düzenlenmesi.
 • Kamu kurumlarında kullanımı oldukça yaygın bulunan plastik bardak, tabak vs gibi gereçler yerine kağıt bardak, tabak vs gibi dönüşümü kolay gereçlerin kullanılması.
 • Esenler ilçesindeki Altıntepsi semtinde yer alan ve tarihi bir eseri andıran, kaderine terk edilerek yok olmaya yüz tutan ve bilhassa çocuklar için tehlike arz eden eserin korun
  maya alınarak restore edilmesi.
 • Leman AKYILDIZ ,Rıfat ŞAYLAN, Sabri BİLMEZ isimli yoksul vatandaşlarımızın hayatını daha konforlu devam ettirebilmesi için gerekli olan akülü tekerlekli sandalyenin verilmesi ve akabinde İstanbul’un çeşitli yerlerindeki onlarca ihtiyaç sahibine akülü tekerlekli sandalye verilmesi.
 • Bağcılar ilçesi, İnönü Mahallesi ile Yavuz Selim Mahallesi arasındaki ana cadde üzerinde ki, yer alan ve 1 metre ilerisinde yaya trafiğinin olduğu trafonun, herhangi bir can ve mal
  kaybına sebep olacak bir netice doğurmadan gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurumların bilgilendirilmesi.
 • İstanbul Küçükçekmece Yenimahalle’de bulunan Seyid Abdul Selam Çelebi Türbesi’nin bakım ve onarımının yapılması.
 • İstanbul Küçükçekmece Yenimahalle İlköğretim Okulu’nun olası bir depreme karş öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliği adına güçlendirilmesi.
 • Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde hizmet veren ve 40 yıllık bir fiziki geçmişe sahip 100. Yıl İlköğretim Okulu’nun öğrencilerine ve eğitim kadrolarına daha sağlıklı hizmet verebilmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının ardından yıkılarak, yeniden yapılması.
 • Küçükçekmece Dr Hulusi Behçet İlköğretim Okulu’nun gösteri salonundaki seyir koltuklarının yenilenmesi.
 • İstanbul’un en yoğun nüfusuna sahip olan Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki ancak yoğun nüfustaki mahalleye yetersiz kalan İnönü İlköğretim Okulu’na ek bina yapılarak öğrencilerin daha sağlıklı ortamda daha kaliteli eğitim almalarının sağlanması.
 • İstanbul Küçükçekmece Osman Zeki İlköğretim Okulu anasınıfına çok yoğun talep geldiğinden ve okul bu talebi karşılamadığından ek bina yapılarak sorunun çözülmesi.
 • Küçükçekmece Gölü’nün akıntısını olumsuz yönde etkileyen batık teknelerin çıkarılması.
 • Ölümcül bir kazaya sebebiyet vermeden Küçükçekmece ilçesi Halkalı Gümrük Yolu üzerindeki İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi önüne üst geçit veya ışıklandırma yapılması.
 • Elektromanyetik kirliliğin en aza indirgenmesi için vericilerin Büyükçekmece ilçesinde yapımı tamamlanan kuleye aktarılması.
 • Üst geçitlerin yapımın kullanılan malzemelerin kalitesinin kontrol edilmesi, eksiklerini tespit edilmesi ve ilgili kurumların bilgilendirilmesi.
 • Engelli vatandaşların hem kişisel gelişimlerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamak için her engelli vatandaşımıza ücretsiz bilgisayar verilmesi.
 • İstanbul’da bulunan binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunun tespit edilmesi ve envanterinin oluşturulması.